Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình - Bước đột phá trong cải cách hành chính

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, sáng ngày 12/10/2020 UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn bộ tầng 1 của tòa nhà được bố trí để phục vụ hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân với 30 quầy giao dịch; tầng 2 bố trí các phòng nghiệp vụ, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm. Sau lễ khai trương, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, 20 sở, ban, ngành thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình với 1.373 Thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận,hướng dẫn giải quyết Thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nhằmgiảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại. 
Để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động có hiệu quả các sở, ban, ngành có Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm thường xuyên giám sát, theo dõi, đôn đốc cán bộ giải quyết Thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy trình và thời gian. Thường xuyên đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân một cách thực chất.Các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính,đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên cập nhật thông tin, tiến độ giải quyết Thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh www.dichvucong.ninhbinh.gov.vn; phân công cán bộ giải quyết Thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, bảo đảm trả kết quả cho tổ chức và công dân đúng và trước hạn theo quy định. 

Hình ảnh: Người dân thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại quầy giao dịch.

Các bước người dân và doanh nghiệp đến thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại Trung tâm như sau:
B1. Người dân và doanh nghiệp bấm chọn cơ quan cần thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính và lấy số thứ tự tại Máy lấy số tự động được đặt tại cửa chính ra vào của Trung tâm.
B2. Người dân và doanh nghiệp ngồi vào các hàng ghế và chờ cán bộ của đơn vị gọi đến lượt thì lại quầy của đơn vị cần giải quyết Thủ tục hành chính để được hướng dẫn và thực hiện các bước tiếp theo.
Tại Trung tâm, Sở Công Thương được Trung tâm bố trí 01 quầy giao dịch với số thứ tự là 05. Hiện nay Sở cũng đã bố trí 01 cán bộ chính thức và 02 cán bộ dự phòng để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Trên trang dịch vụ công và một cửa điện tử của tỉnh www.dichvucong.ninhbinh.gov.vn mà Trung tâm đang vận hành để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị cho người dân và doanh nghiệp, hiện tại Sở Công Thương đang cung cấp 152 quy trình điện tử, trong đó cung cấp 43 quy trình ở mức độ 4, 32 quy trình ở mức độ 3 và 77 quy trình ở mực độ 2, trung bình hàng ngày Sở tiếp nhận khoảng 20 đến 30 bộ hồ sơ của các tổ chức, cá nhân. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ không những góp phần vào việc ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử của Sở mà còn nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị trong những năm tiếp theo.


                                                              Tin và Ảnh: Trịnh Đình Hoàn – Văn phòng Sở