Cụm làng nghề Ninh Vân

Tên cụm công nghiệp

Cụm làng nghề Ninh Vân

Địa điểm

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha)

30,64 ha

Loại đất

Đất nông nghiệp

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các dự án về sản xuất và chế tác đá mỹ nghệ

Tỷ lệ lấp đầy (%)

34,8 ha

Diện tích đất công nghiệp còn lại có thể cho thuê

12,19 ha

Số dự án đang hoạt động

22 doanh nghiệp và 48 hộ gia đình

Tổng vốn đăng ký đầu tư

110 tỷ đồng

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Ninh Vân

- Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh, bổ sung CCN đá mỹ nghệ Ninh Vân huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

 

Số lao động (đăng ký theo dự án)

570 người